Դաշտային աշխատանքները Դիպլոմային ծրագրում

Սեպտեմբերի 16-ին Դիպլոմային ծրագրի IB1 և IB2 խմբերի սաները Աշխարհագրություն առարկայի (IB2) և համանքային ծառայության դասընթացի (CAS IB1) շրջանակում Երևանի կենտրոնում իրականացվեցին դաշտային աշխատանքներ, որի նպատակն էր հավաքագրել համապատասխան տվյաներ Երևան քաղաքի բիզնես կենտրոնը որոշելու համար:

 

Այսպիսի աշխատանքներ Դիպլոմային ծրագրի շրջանակում կատարվում են պարբերաբար և միտված են սովորողների մոտ զարգացնելու համագործակցության, գիտական տեսությունների պրակտիկ կիրառման, տվյալների հավաքագրման և վերամշակման, քարտեզագրման, տեղաքում կողմնորոշման, շրջակա միջավայրի գնահատման և ժամանակի կառավարման կարևոր և անհրաժեշտ հմտություներն և կարողությունները:

Դաշտային աշխատանքները Դիպլոմային ծրագրում

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *