Հետազոտություն «Դիլիջան» ազգային պարկում

2017 թվականի հոկտեմբերի 22-ին Դիպլոմային ծրագրի սաները ԴԾ մանկավարժի և գիտության ամբիոնի ուսուցիչների հետ «Խումբ 4» ծրագրի շրջանակում իրականացրեցին հետաքրքիր հետազոտություն «Դիլիջանի» ազգային պարկում:

 

«Խումբ 4» ծրագիրը համագործակցային աշխատանք է, որի ընթացքում ԴԾ-ի սաները միասին աշխատում են գիտական որևէ թեմայի շուրջ` համախմբելով բոլոր առարկաների հասկացություններն ու ընկալումները մեկ նպատակի շուրջ։

 

«Խումբ 4» ծրագիրը «Դիլիջանի» ազգային պարկում թույլ տվեց ԴԾ ուսանողներին գնահատել գիտության և տեխնոլոգիայի բնապահպանական, սոցիալական և էթիկական հետևանքները, հայտնաբերել անտառի հողի կենսաքիմիական հատկությունները գետի երկայնքով և գետից հեռու, անտառի խորքում, ինչպես նաև անտառի և գետի կենսաբազմազանությունն ու ֆիզիկական հատկությունները:

 

Աշխատանքը սաներին հնարավորություն տվեց հասկանալ հետազոտության սահմանափակումները․ օրինակ` համապատասխան տվյալների պակասը և/կամ պաշարների բացակայությունը: Շեշտը դրվել է միջառարկայական համագործակցության վրա, ինչպես նաև հետազոտական աշխատանքի մեջ ուսանողների ներգրավվածությանը, այլ ոչ թե ՝ հետազոտության արդյունքներին:

Հետազոտական աշխատանքներից հետո սաները ունեցան ճանաչողական էքսկուրսիա Հաղարծին վանական համալիրի տարածքում: Այնուհետև ԴԾ CAS գործունեության համակարգողը կազմակերպեց սեմինար, որի ընթացքում սաները ուսումնասիրեցին տվյալ Ծրագրի 7 ուսումնական վերջնարդյունքները, հասկանալով նրանց կարևորությունը:

Վերջապես սաներին տրամադրվեց ժամանակ միմիանց հետ շփվելու և աշնանային Տավուշի հրաշալի բնությունը գնահատելու համար:

 

Հետազոտություն «Դիլիջան» ազգային պարկում

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *