Քիմիայի բաց դաս

Ամփոփելով II կիսամյակը` 11-րդ դասարանի խորացված ուսուցմամբ սաները ներկայացրեցին իրենց հետազոտական աշխատանքները քիմիական տարրերի հատկությունների և կիրառության ոլորտների վերաբերյալ: Նրանք իրենց առջև դրված հետազատական հարցերի շրջանակում տարբեր ենթախմբերով նախագծեցին մետաղների հատկություններին վերաբերվող քանակական և որակական լաբորատոր փորձեր՝ կապ հաստատելով իրենց տեսական գիտելիքների հետ:

 

Աշխատանքների ղեկավար՝ քիմիայի ուսուցչուհի տիկին Ա. Գալստյանը հարցադրումների միջոցով ամփոփեց մետաղների կիրառական նշանակությունը կյանքի տարբեր ոլորտներում՝ բժշկության և շինարարության մեջ, կենցաղում, արվեստում և այլ ոլորտներում:

 

Հետազոտման վրա հիմնաված նման մոտեցումները հնարավորություն կնձեռնեն սաների մոտ զարգացնելու հետազոտական, մտածողական և վերլուծական հմտություններ:

Քիմիայի բաց դաս

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *