GROUP 4 PROJECT

GROUP 4 PROJECT

Դիպլոմային ծրագրի «Փորձարարական գիտություններ» առարկայական խմբի բոլոր ուսանողները յուրաքանչյուր տարի միասին իրականացնում են համատեղ հետազոտական աշխատանք (GROUP 4 PROJECT), որի

ավելին

ԴԾ սաների ուսումնական էքսկուրսիան դեպի Վայոց Ձոր

ԴԾ սաների ուսումնական էքսկուրսիան դեպի Վայոց Ձոր

Դիպլոմային ծրագրի պատմություն, աշխարհագրություն, հայերեն/անգլերեն գրականություն, ֆիզիկա, իմացության տեսություն առարկաների և CAS արտաուսումնական գործունեության շրջանակում

ավելին