Ուսումնասիրում ենք գլխուղեղի կտրվածքը

Ուսումնասիրում ենք գլխուղեղի կտրվածքը

Կենսաբանության խորացված ուսուցման խմբի սաներն այս անգամ հնարավորություն ունեցան բացահայտել գլխուղեղի տարբեր բաժինների կառուցվածքաֆիզիոլոգիական առանձնահատկությունները:

ավելին