CAS ծրագրի ներկայացում

Այսօր հունիսի 22-ին տեղի ունեցավ Դիպլոմային Ծրագրի 2-րդ կուրսի սաների արտաուսումնական գործունեության ամփոփիչ միջոցառումը: Սաները ներկայացրեցին իրենց կողմից իրականացրած բոլոր նախագծերը ԴԾ համակարգողի, արատաուսումնական գործունեության համակարգողի, ուսուցիչների և ԴԾ1 սաների ներկայությամբ:

CAS ծրագրի ներկայացում

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *