Ուսումնասիրում ենք գլխուղեղի կտրվածքը

Կենսաբանության խորացված ուսուցման խմբի սաներն այս անգամ հնարավորություն ունեցան բացահայտել գլխուղեղի տարբեր բաժինների կառուցվածքաֆիզիոլոգիական առանձնահատկությունները:

 

Կենսաբանության մասնագետ կ.գ.թ. Հ. Խաչատրյանի կողմից մշակված գործնական առաջադրանքները հիմք հանդիսացան ապագա բժիշկների գործնական հմտությունների ձևավորման համար:

 

Սաներն անմոռանալի տպավորություններով և զինված գիտելիքներով կառուցում են իրենց ապագա մասնագիտական ուղին….

Բնագիտության ամբիոն

Ուսումնասիրում ենք գլխուղեղի կտրվածքը

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *