ԴԾ սաների ուսումնական էքսկուրսիան դեպի Վայոց Ձոր

ԴԾ սաների ուսումնական էքսկուրսիան դեպի Վայոց Ձոր

Դիպլոմային ծրագրի պատմություն, աշխարհագրություն, հայերեն/անգլերեն գրականություն, ֆիզիկա, իմացության տեսություն առարկաների և CAS արտաուսումնական գործունեության շրջանակում

ավելին