Լեզվի դերը թարգմանական գրականության մեջ

«Լեզվի դերը թարգմանական գրականության մեջ»՝ ըստ Պարույր Սևակի ստեղծագործությունների թեմայի շրջանակում Դիպլոմային ծրագրի սաները գրականության միացյալ դաս անցկացրին:

 

Հայոց լեզվով և անգլերենով գրականություն ուսումնասիրող սաներընախ ներկայացրին ստեղծագործության հայերեն տարբերակը, ապա անգլերեն իրենց թարգմանությունը և փորձեցին մեկնաբանել թարգմանական առանձնահատկություններն ու գտնել տարբերությունները: Ուսուցիչներ Ա. Պապոյան ւ Ռ. Ջելադյան:

 

Լեզվի դերը թարգմանական գրականության մեջ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *