ԴԾ սաների ուսումնական էքսկուրսիան դեպի Վայոց Ձոր

Դիպլոմային ծրագրի պատմություն, աշխարհագրություն, հայերեն/անգլերեն գրականություն, ֆիզիկա, իմացության տեսություն առարկաների և CAS արտաուսումնական գործունեության շրջանակում սեպտեմբերի 21-ին Դիպլոմային ծրագրի սաները իրականացրին ուսումնական էքսկուրսիա դեպի Վայոց Ձոր:

 

Էքսկուրսիայի նպատակն էր զարգացնել սաների վերլուծական, հետազոտական, սոցիալական հմտությունները վերոնշյալ առարկաների շրջանակում, ինչպես նաև նպաստելու հոգատարության, համարձակության, հայրենասիրության, դժվարությունները հաղթահարելու կարողությունների դրսևորմանը Ճեմարանից դուրս:

ԴԾ սաների ուսումնական էքսկուրսիան դեպի Վայոց Ձոր

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *